Bankowość bez barier

Metryka praktyki

Firma: Bank Millennium,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2014

Bank Millenium zdecydował się na zwiększenie dostępności usług finansowych dla osób niepełnosprawnych oraz starszych w ramach projektu bankowość bez barier, poprzez: zmniejszenie barier architektonicznych, dostosowanie bankomatów oraz serwisów internetowych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku, wprowadzenie obsługi telefonicznej przy pomocy komend głosowych. Ponadto, osoby, które mają problemy ze wzrokiem mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecności dwóch pracowników placówki lub osoby zaufanej. Możliwe jest odczytanie umowy przez pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi klienta, który nie pisze, złożenie podpisu za pomocą odcisku palca. Placówki posiadają szczegółowe wytyczne dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych, które obowiązują wszystkich pracowników banku.