Zróżnicowanie i Otwartość – Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland

Metryka praktyki

Firma: Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2010

Jednym z bardzo ważnych elementów wpisanych w kodeks etyczny koncernu Sara Lee jest polityka Zróżnicowania i Otwartości. Firma stara się w każdym pracowniku – jego stylu pracy, doświadczeniach, umiejętnościach – dostrzec wartość dodaną i przekuć w atut firmy.

Praktycznym przykładem realizacji zasady Zróżnicowania i Otwartości jest program aktywizacji zawodowej kobiet w palarni kawy w Sułaszewie. Podczas wdrażanego tam programu optymalizacji procesów produkcyjnych kierownicy produkcji opracowali projekt aktywizacji zawodowej skierowany do kobiet – paczkarek, które zostały objęte systemem szkoleń. U podstaw tego pomysłu było założenie, że kobiety, które do tej pory zazwyczaj pracowały na najniższych stanowiskach produkcyjnych, powinny mieć szansę rozwoju i awansu.

Każda paczkarka została objęta „opieką” jednego z operatorów maszyn, którzy na bieżąco przekazywali im wiedzę oraz sprawdzali zdobyte umiejętności. Kierownicy produkcji opracowali specjalny formularz zawierający szczegółowy opis umiejętności technicznych, które powinien posiadać operator danej maszyny. Każda paczkarka była oceniania bardzo szczegółowo pod względem zdobytych umiejętności. Ocena była dwutorowa: przeprowadzał ją brygadzista organizujący szkolenie oraz uczestnicząca w nim pracownica. Osoba, która otrzymała ocenę w wysokości 60%, była kierowana do dalszego szkolenia. Wynik w wysokości 80% oznaczał awans. W 2010 roku w projekcie wzięło udział 25 pań, spośród których 6 awansowało.

Zakład produkcyjny Prima Sara Lee Coffee and Tea Poland otwiera się także na potrzeby społeczności lokalnej, której mieszkańcy stanowią znaczną część pracowników palarni kawy. W 2010 roku kierownictwo podjęło decyzję o wejściu do konsorcjum firm biorących udział w projekcie Comenius-Regio COMPACT, polegającym na organizowaniu praktyk zagranicznych dla uczącej się młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży i Berufskolleg fur Technik w Ahaus (Niemcy).