Zrównoważony transport

Metryka praktyki

Firma: Walstead Central Europe / Walstead Kraków,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Firma wdraża projekt grantowy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – “Platforma zintegrowanego zarządzania, planowania i sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym z wykorzystaniem cyber-fizycznych systemów” mający na celu optymalizację systemu logistycznego przedsiębiorstwa, czyli zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji.

W celu bezpośredniej i pośredniej redukcji energochłonności i negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Firma także wymienia wózki widłowe spalinowe na nowoczesne wózki elektryczne zasilane bateriami Li-ion. Firma w fazie badawczo-rozwojowej w/m grantowego projektu testuje samojezdne, autonomiczne wózki roboty MIR zarządzane przez logistyczną platformę sterowania celem poprawy wewnętrznego transportu i poprawy warunków pracy pracowników zakładu.

Mierzalność projektu grantowego jest badana zgodnie z procedurami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nasza Firma zmierzyła efektywność wymiany wózków starego typu na nowoczesne zasilane bateriami Li-ion poprzez eliminację niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Nastąpiło automatyczne usunięcie stanu emisji spalin i gazów w transporcie wewnętrznym. Wdrożenie floty autonomicznych wózków samojezdnych naturalnie przyczyniło się do oszczędności energii.

Projekt grantowy „Platforma zintegrowanego zarządzania, planowania i sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie produkcyjnym z wykorzystaniem cyber-fizycznych systemów ” wpływa na redukcję energochłonności, zmniejsza negatywny wpływ na środowisko i odciąża pracowników w rutynowych czynnościach. Firma uzyskuje redukcję zużycia energii poprzez energooszczędne użycie wózków samojezdnych i bardziej precyzyjne przydzielanie wózków do stref odbioru półproduktu.

Baterie Li-ion użyte w wózkach elektrycznych w odróżnieniu od baterii kwasowych, są energooszczędne a tym samym bardziej ekologiczne. Dzięki temu firma uzyskuje redukcję szkodliwych i niebezpiecznych gazów oraz redukcję spalin poprzez eliminację wózków spalinowych. Wprowadzenie samojezdnych autonomicznych wózków MIR spowodowało znaczne odciążenie pracowników zakładu w rutynowych czynnościach