Zrównoważony transport dla IKEA Kraków – IKEA

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma IKEA Retail przeprowadziła, skierowaną do pracowników, ale także do klientów i mieszkańców Krakowa, akcję Zrównoważony Transport do IKEA Kraków. Praktyka, mająca na celu promocję zrównoważonych sposobów transportu wśród krakowian, zrealizowana została podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2012. Projekt planowany i realizowany był we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Adresatami działań na terenie sklepu IKEA Kraków byli pracownicy i osoby odwiedzające sklep, a poza sklepem także instytucje związane z fundacją (w tym szkoły). Założeniem było przeprowadzenie w każdym dniu ETZT minimum jednego działania promującego zrównoważone środki i sposoby transportu. W tym celu podczas ETZT zostały wyróżnione dni: rowerem do pracy (50 zł w karcie podarunkowej IKEA dla każdego pracownika-rowerzysty); rowerem do szkoły (prezentacja przygotowana dla krakowskich szkół i ich uczniów o tym, jak być przyjaznym rowerom i jak zachęcać do korzystania z tego środka transportu; pracownicy wzięli udział w przejeździe rowerowym wraz z uczniami); rowerem na zakupy (m.in. darmowy serwis rowerowy przed sklepem oraz zniżka na usługę transportową dla każdego rowerzysty); rowerem po torbę (torba rowerowa dla każdego pracownika-rowerzysty); Europejski Dzień bez Samochodu (słodki upominek oraz zniżka na  usługę transportową dla każdego podróżującego rowerem lub środkami komunikacji miejskiej; konkurs z nagrodami z zasad ekojazdy dla wszystkich odwiedzających sklep).

Wiecej informacji