Zrównoważony rozwój w sieci logistycznej firmy Unilever Polska – Unilever Polska

Metryka praktyki

Firma: Unilever,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2013

Firma Unilever Polska w ramach projektu Zrównoważony rozwój w sieci logistycznej firmy Unilever Polska, obniża emisję CO2 w sieci transportowej oraz zwiększa efektywność sieci logistycznej. W tym celu centrum logistyczne firmy w Katowicach maksymalizuje wydajność ładunkową wykorzystywanych ciężarówek. Pojazdy te nie tylko opuszczają centra dystrybucji pełne towaru, ale też są wykorzystywane w drodze powrotnej, transportując surowce i opakowania. Umożliwia to firmie poprawienie średniego wypełnienia ciężarówki, a także znaczącą redukcję faktycznych kursów ciężarówek i kosztów związanych z przejazdami. Dzięki projektowi firma obniżyła emisję CO2 o 9%.