Zrównoważony rozwój w P&G – Procter&Gamble

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2011

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój wpisane jest w misję Procter & Gamble (P&G) i wynika z rozumienia potrzeb konsumentów oraz dążenia do poprawy jakości ich życia. Strategia P&G w zakresie zrównoważonego rozwoju zakłada m.in. redukcję zużycia energii o 50 procent w przeliczeniu na jednostkę produkcji do 2012 roku. Realizacja tego celu wymaga implementacji innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii, zarządzania i produktów. Doskonałym przykładem jest największy na świecie zakład produkcyjny maszynek oraz ostrzy Gillette i Venus w Łodzi. Zakład wprowadził kompleksowe, wydajne rozwiązanie, które zastąpiło istniejący system zarządzania i sterowania agregatami chłodniczymi fabryki. Zmodernizowana instalacja umożliwia lepsze zarządzanie wydajnością oraz zapewnia niezawodność systemu. Jest to konieczne do uzyskania precyzyjnego sterowania temperaturą w całym zakładzie. W fabryce zastosowano także inne rozwiązania podnoszące wydajność, w tym wdrożenie zmiennych przepływów wody lodowej oraz chłodnic wentylatorowych w celu uzyskania optymalnych wyników działania. Usprawnienia dotyczyły rozszerzenia zastosowania free-coolingu, które umożliwia wykorzystanie zimnego powietrza z otoczenia do procesu chłodzenia, ograniczając w ten sposób konieczność pracy sprężarek, a zatem zmniejszając zużycie energii. Zakończona w sierpniu 2010 roku modernizacja instalacji technologicznych pozwoliła łódzkiej fabryce zredukować zużycie energii w skali roku o ok. 3,5 mln kWh. Fabryka Gillette jest jednym z niewielu zakładów produkcyjnych na świecie, które otrzymały nagrodę „Lider w dziedzinie wydajności energetycznej”. Fabryka ta jest też jednym z 9 zakładów P&G na świecie niewysyłającym odpadów na wysypiska („zero waste”).