Zrównoważony łańcuch dostaw

Metryka praktyki

Firma: MAKRO Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Celem firmy MAKRO Polska jest rozwijanie zrównoważonego łańcucha dostaw. MAKRO współpracuje jedynie z operatorami logistycznymi określającymi jako minimalne cele środowiskowe: brak freonów w instalacjach chłodniczych, zapewnienie w transporcie 80% udziału pojazdów o klasie emisji spalin co najmniej EURO 5, zachowanie łańcucha chłodniczego, użycie zdigitalizowanego systemu śledzenia towaru. W 2021 r. przedsiębiorstwo zaimplementowało wraz z operatorami logistycznymi nowe praktyki: stałą pracę nad maksymalizacją wypełnienia naczep, wymianę oświetlenia magazynu na energooszczędne, optymalizację transportu i tras poprzez łączenie dostaw dla hal MAKRO z innymi klientami. • udział pojazdów o klasie emisji spalin co najmniej EURO 5, • incydenty dotyczące przerwania zachowania łańcucha chłodniczego i powodujące marnotrawstwo żywności • procentowa ilość wymienionego oświetlenia na energooszczędne • zmniejszony ślad węglowy dzięki optymalizacji tras • szybkość wycofania towaru

Efektywność łańcucha dostaw wpływa na zmniejszenie śladu węglowego dostawcy oraz operatora logistycznego. Bezpieczeństwo i digitalizacja procesu przepływu danych wpływają na możliwość szybkiego zabezpieczenia artykułów potencjalnie niebezpiecznych. Zapewnienie właściwego ciągu chłodniczego wpływa na zachowanie jakości produktu i zmniejszenie marnotrawstwa żywności.