Zrównoważony i odpowiedzialny e-commerce

Metryka praktyki

Firma: TIM,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Firma TIM promuje zrównoważony i odpowiedzialny e-commerce, dzieląc się wiedzą i wymieniając doświadczeniami z zakresu realizowanych działań CSR. Przedstawiciel spółki uczestniczy w pracach grupy merytorycznej „Odpowiedzialny e-commerce”, prowadzonej przez Izbę Gospodarki Elektronicznej . Efektem prac są m.in. Kodeks Etyki e-commerce oraz dwa wydawnictwa e-Izby: poradnik „Zrównoważony e-commerce” i raport „Odpowiedzialny e-commerce”. Przedstawiciele firmy uczestniczyli w niemal wszystkich inicjatywach e-Izby dotyczących CSR. W poradniku „Zrównoważony e-commerce” członek Zarządu należącej do Grupy TIM logistycznej spółki 3LP przedstawił szereg działań wdrożonych w duchu zrównoważonego rozwoju (m.in. całkowita eliminacja wypełniaczy foliowych i uruchomienie linii do pakowania, która docina karton do wielkości zamówienia, co pozwala na całkowite wyeliminowanie wypełniaczy; znacząca eliminacja drewnianych palet poprzez system załadunku kartonów bezpośrednio do samochodu kurierskiego). W raporcie „Odpowiedzialny e-commerce” przedstawiciele TIM-u komentowali zapisy Kodeksu Etyki e-commerce oraz wyniki badania „Odpowiedzialny e-commerce”, przeprowadzonego na konsumentach i przedsiębiorstwach. 9 listopada 2021 r. przedstawiciele firmy wystąpili jako prelegenci podczas konferencji Forum Gospodarki Cyfrowej, organizowanej przez e-Izbę, opowiadając o zaangażowaniu pracowników w realizację strategii CSR.

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2021/04/Poradnik-CSR-26.04.2021.pdf

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2021/11/Raport-Odpowiedzialny-E-commerce-2021.pdf