Zrównoważony Bar Przyszłości

Metryka praktyki

Firma: Wyborowa Pernod Ricard,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Wyborowa Pernod Ricard stworzyła kompleksowe szkolenie The Bar World of Tomorrow (Zrównoważony Bar Przyszłości). To bezpłatny kurs na platformie EdApp oraz szkolenia live. Kurs uczy kontrahentów zarządzać lokalami gastronomicznymi w odpowiedzialny sposób, tak by zmniejszały negatywny wpływ na środowisko, a zwłaszcza minimalizowały ilość wytwarzanych odpadów. Szkolenia uwzględniają istotne aspekty pracy w barze: od używania świeżych składników, przez odpowiedzialne serwowanie alkoholu, po świadome zarządzanie odpadami. Są oparte na modelu 5R grupy Pernod Ricard: Rethink (przemyślenie), Reduce (zmniejszenie), Reuse (ponowne użycie), Recycle (recykling), Respect (szacunek). Moduły szkoleniowe zostały zaprojektowane przez Grupę Pernod Ricard w partnerstwie z Trash Collective i Sustainable Restaurant Association. Do 2030 r. Grupa Pernod Ricard planuje przeszkolić 10 000 barmanów.