Zrównoważone wydarzenia firmowe – Tchibo

Metryka praktyki

Firma: Tchibo,
Branża: FMCG, Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważone wydarzenia
Dokument źródłowy: Raport 2013

Wytyczne dotyczące zrównoważonych wydarzeń firmowych wypracowało Tchibo z pomocą Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. W wyniku prac grupy roboczej powstała kompleksowa lista sprawdzająca pomocna przy planowaniu wydarzenia firmowego, które oprócz wymiaru ekonomicznego uwzględnić ma także kwestie środowiskowe i społeczne. Uzupełnieniem listy są praktyczne dokumenty: formularz zapytania ofertowego dla drukarni, obiektu konferencyjnego, firmy cateringowej, wytyczne odnośnie do ekojazdy, materiałów szkoleniowych, konferencyjnych i promocyjnych oraz formularz do obliczania emisji CO2. Rozwiązania opracowane przez partnerów inicjatywy są dostępne dla wszystkich zainteresowanych organizacji. Po wypracowaniu wytycznych Tchibo zdecydowało się wdrożyć je w życie przy wszystkich swoich wydarzeniach firmowych.