Zrównoważone budownictwo: certyfikacja biur i zasilanie ich zieloną energią

Metryka praktyki

Firma: Globe Trade Centre,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Sektor budowlany odpowiada za 40% światowej emisji dwutlenku węgla, dlatego GTC, jako spółka świadoma globalnych wyzwań związanych z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko, konsekwentnie realizuje ideę zrównoważonego budownictwa.

W 2021 r. wszystkie biurowce GTC w Polsce posiadały certyfikacje ekologiczne BREEAM lub LEED, a deweloper zobowiązał się spełniać kryteria zrównoważonego budownictwa dla nowych inwestycji. Obecnie, 83% portfolio dewelopera posiada zielone certyfikaty poświadczające odpowiednią ilość światła dziennego w pomieszczeniach, redukcję śladu węglowego czy zastosowanie energo- i wodooszczędnych rozwiązań. Ambicją GTC jest, aby wszystkie budynki GTC posiadały certyfikaty zrównoważonego rozwoju. Od kwietnia 2021 r. spółka używa energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich swoich biurowcach w Polsce, a od grudnia 2021 także w Rumunii. Determinację GTC w realizacji zrównoważonego budownictwa potwierdzają zakończone sukcesem emisje zielonych obligacji.

Efektywność praktyki mierzy się przez certyfikacje i recertyfikacje LEED i BREEAM. Firma otrzymuje certyfikat dla budynku na podstawie punktów zgodności z aspektami zrównoważonego rozwoju. Analizowane są zużycia wody, ciepła, energii elektrycznej w budynkach, zwiększanie wartości ekologicznej w obiektach, rozbudowywanie polityk środowiskowych. Przykładowo wprowadzenie wymaganych przez certyfikację baterii umywalkowych i systemów spłukiwania toalet ograniczyło zużycie wody o kilkanaście proc. w stosunku do standardowych rozwiązań. W zależności od liczby punktów firma otrzymuje dany poziom certyfikatu. W przypadku GTC:

  • 13 budynków ma poziom Excellent w certyfikacji BREAAM, co oznacza, że budynek spełnia aż w 75-84% najwyższe możliwe do uzyskania kryteria oceny zrównoważonego rozwoju
  • 3 budynki – poziom Very Good w certyfikacji BREEAAM (55-74%)
  • 2 budynki – Platinum w certyfikacji LEED (80-110 pkt)
  • 18 budynków – poziom Gold LEED (60-79 pkt)
  • 5 budynków – poziom Silver LEED

Ambicją GTC jest prowadzenie biznesu tak, aby realizować cele zrównoważonego rozwoju. Deweloper realizuje 10 z 17 celów ONZ, będąc odpowiedzialnym za środowisko na każdym etapie realizacji inwestycji, od wyboru lokalizacji poprzez użytkowanie obiektu. Warto nadmienić, że nieruchomości GTC powstają na terenach zurbanizowanych – firma rewitalizuje tereny poprzemysłowe, integrując je na nowo z tkanką miejską. Wszystkie obiekty są dobrze skomunikowane, oferując łatwy dostęp do komunikacji miejskiej i kluczowych części miast, tak aby pracownicy nie musieli dojeżdżać do nich samochodami. Inwestycje w zielone tereny dookoła budynków lub kwietne łąki na dachach przekładają się na lepsze samopoczucie najemców, a ponadto aktywizują lokalne społeczności.

https://esg.gtc.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/001_GTC_RAPORT-ESG_2020_PL.pdf

https://gtc.com.pl/gtc-sie-zazielenia-wszystkie-budynki-biurowe-w-polsce-zasilane-energia-z-oze/

https://gtc.com.pl/odetchnij-gtc-swietuje-dzien-ziemi/