Zrównoważona produkcja oleju palmowego i jego pochodnych – PCC EXOL

Metryka praktyki

Firma: PCC EXOL,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Pozyskanie certyfikatu RSPO w wariancie Mass Balance (MB), pozwala Spółce PCC EXOL formalnie popierać ideę zrównoważonej produkcji oleju palmowego oraz dialogu zainicjowanego przez organizację RSPO, która opracowała, wdrożyła i promuje podstawowy, globalny standard zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produktów wytwarzanych z oleju palmowego. Misją RSPO jest taka transformacja rynku, aby normą stało się stosowanie ekologicznego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw, począwszy od plantacji olejowej, poprzez tłocznie, rafinerie i producentów chemikaliów, a skończywszy na produktach gotowych trafiających do końcowych użytkowników. Członkowie organizacji RSPO  reprezentują wiele różnych środowisk, w tym plantatorów, producentów, przyrodnicze i społeczne organizacje pozarządowe oraz firmy wykorzystujące  olej palmowy lub jego pochodne  w swojej działalności.

PCC EXOL korzysta z surowców pochodzących z certyfikowanych plantacji oleju palmowego mieszczących się w takich krajach, jak Malezja, Indonezja czy Filipiny. RSPO jest gwarantem, że wzrastający popyt na olej palmowy podlega ścisłej kontroli.

Ważnym aspektem w mierzeniu efektywności działań w obszarze RSPO jest śledzenie obrotu certyfikowanym olejem palmowym w całym łańcuchu dostaw w elektronicznym systemie e-Trace oraz za pomocą bilansu masy surowcowej. Pozwala to na przejrzyste i efektywne rejestrowanie i podsumowywanie będących w obrocie ilości COP, gdzie wszystkie strony objęte certyfikowanym system RSPO przyczyniając się do administrowania bazy.

Wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania przyniosło korzyści zmierzające do: zwiększenia udziału na rynkach zagranicznych; pozyskania dostępu do nowych rynków zbytu, wymagających zaangażowania w ochronę środowiska i zrównoważoną produkcję; uzyskania przewagi konkurencyjnej, dzięki możliwości znakowania wyrobów rozpoznawalnym logo RSPO; spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów w obszarze zrównoważonego rozwoju, przedstawienia wiarygodnego dowodu potwierdzającego zaangażowanie w ochronę środowiskowa oraz zrównoważoną gospodarkę.