Zrównoważona Ekipa – IKEA

Metryka praktyki

Firma: IKEA Retail,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2014

W każdym sklepie IKEA w Polsce pracuje koordynator ds. zrównoważonego rozwoju, który zajmuje się m.in. edukacją pracowników i angażowaniem ich w realizację globalnej strategii zrównoważonego rozwoju firmy „People & Planet Positive”. W IKEA Targówek dodatkowo stworzono Zrównoważoną Ekipę – składa się ona z pracowników różnych działów zainteresowanych tematyką i chcących podnieść swój poziom wiedzy o zrównoważonym rozwoju. Osoby te mają realizować projekty z dziedziny edukacji ekologicznej pracowników i być kontaktem dla koordynatora ds. zrównoważonego rozwoju w danym dziale. Uczestnictwo w Zrównoważonej Ekipie to okazja rozwoju zawodowego i osobistego w godzinach pracy.