Zrób rakowi wspak – ING Usługi Finansowe

Metryka praktyki

Firma: ING Usługi Finansowe,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2013

ING Usługi Finansowe prowadziło kampanię Zrób rakowi wspak, której celem było promowanie profilaktyki nowotworowej w aspekcie zdrowotnym i finansowym. Podstawę inicjatywy stanowiło stworzenie 5 zasad Viktorii, promujących profilaktykę antynowotworową. W ramach kampanii zostały podjęte działania angażujące społeczeństwo: flash mob na Dworcu Centralnym w Warszawie z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w partnerstwie z Ruchem Społecznym Polskie Amazonki, happening w ramach kampanii „Rak. To się leczy” z udziałem mężczyzn, którzy zachęcali kobiety do samobadania piersi i pobrania aplikacji PiersiBadacze, oraz charytatywny bieg „Przegonić Raka”. Ponadto firma zasponsorowała badania mammograficzne podczas pikników Radia Złote Przeboje.