Zostań świętym mikołajem

Metryka praktyki

Firma: Nest Bank,
Branża:
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wolontariat pracowniczy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności

Akcja Zostań Świętym Mikołajem polega na realizacji, przy współpracy z fundacjami, potrzeb wychowanków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych na podstawie napisanych przez nich listów. Każdy pracownik Nest Bank miał możliwość wybrać list, by spełnić opisane w nim dziecięce marzenie. Działanie miało na celu zniwelowanie różnic między dziećmi z placówek a ich rówieśnikami, także w zakresie dobrostanu psychicznego. Adresatem praktyki są z jednej strony wychowankowie instytucji działających w konkretnych społecznościach (Warszawa, Gdańsk), a z drugiej pracownicy firmy. Akcja jest jedną z wielu inicjatyw banku mających na celu włączanie pracowników w różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczne. Angażuje całe działy w firmie. Przy realizacji projektu firma chciała wesprzeć wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i włączyć pracowników w działania wolontariackie i społeczne. W 2022 r. liczba zaangażowanych w akcję wolontariuszy wzrosła ponad czterokrotnie w porównaniu do 2015 r. Przeprowadzono szeroką, wewnętrzną kampanię komunikacyjną, a efekty projektu podsumowano m.in. na korporacyjnym profilu banku na LI.