Zostań Pomocnikiem Św. Mikołaja

Metryka praktyki

Firma: WAWEL,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2014

W ramach akcji Zostań Pomocnikiem Św. Mikołaja z okazji świąt Bożego Narodzenia Wawel i Fundacja „Wawel z Rodziną” przekazują słodycze do ponad 440 placówek opiekuńczo-wychowawczych w całej Polsce.