Zostań Pomocnikiem św. Mikołaja – WAWEL

Metryka praktyki

Firma: WAWEL,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2011

W okresie świątecznym przedstawiciele handlowi firmy Wawel stają się pomocnikami św. Mikołaja. Od 5 lat dostarczają słodkie upominki dzieciom z domów dziecka. Co roku przekazywanych jest łącznie 6 ton słodyczy Wawel, które trafiają do 440 placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli do ok. 25 tys. dzieci. Podczas każdej akcji ogłaszany jest konkurs, w ramach którego wychowankowie placówek przygotowują prace plastyczne, fotograficzne. Oceny tych prac dokonują internauci na specjalnie uruchomionych platformach internetowych. Dzięki ich głosom zwycięskie placówki otrzymują dodatkowe wsparcie w postaci m.in. pakietów słodyczy, aparatów cyfrowych, sprzętu sportowego. W działania zaangażowana jest Fundacja „Wawel z Rodziną”.