Zostań Pomocnikiem św. Mikołaja – spełnij marzenia – Wolontariat ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Działania charytatywno-filantropijne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 1 - Koniec z ubóstwem

W ramach Świątecznej akcji Wolontariatu ORLEN „Zostań pomocnikiem Św. Mikołaja – spełnij marzenia” pracownicy wybierają i zgłaszają placówkę do Wolontariatu, a potem poznają marzenia podopiecznych. Następnie angażują pozostałych Wolontariuszy, którymi są koleżanki i koledzy z pracy, współpracownicy oraz przełożeni, do tego, by spełniali te marzenia.

W edycji 2016 Wolontariusze ORLENU wskazali 40 placówek z całego kraju i spełnili marzenia ponad 1500 dzieci i młodzieży, które na co dzień znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Dodatkowo pracownicy Koncernu mają możliwość spełniania marzeń przez specjalnie uruchomioną internetową platformę akcji,która jest dostępna w trakcie trwania akcji na stronie Wolontariatu ORLEN – www.wolontariat.orlen.pl.