Zostań Agentem 0017 (Cele Zrównoważonego Rozwoju)

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Aby zwiększyć świadomość pracowników SumiRiko Poland na temat 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, firma przygotowała kampanię Zostań Agentem 0017 (Cele Zrównoważonego Rozwoju). Drogą mailową wysyłany jest do pracowników newsletter informujący o Celach Zrównoważonego Rozwoju; opisywane są poszczególne cele, podawane są ciekawostki i fakty o sytuacji na świecie oraz praktyczne przykłady, jak każda osoba może przyczynić się do realizacji poszczególnych celów. W newsletterach promowane są firmowe akcje i kampanie związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju oraz ogólnoświatowe kampanie na rzecz SDG. Na początku listopada 2021r. firma przeprowadziła ankietę weryfikującą znajomość pracowników nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju. Na pytanie dot. znajomości pojęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju 36,5% pracowników podkreśliło, że wie dużo ponieważ się tym interesują, natomiast ponad 55% respondentów potwierdziło znajomość tych pojęć. Pracownicy SumiRiko w swych odpowiedziach podkreślili, że eliminacja głodu oraz lepsze odżywianie to cel wymagający najpilniejszych działań (29,6%), na kolejnym miejscu pod względem pilności wskazując problem ubóstwa na całym świecie (19,8%). Jeśli chodzi o konieczne działania, jakie należy podjąć, aby świat stał się lepszym miejscem do życia ankietowani wymienili dwa podstawowe zagadnienia: ochrona środowiska oraz zmiany klimatyczne. Wyciągając wnioski z przeprowadzonej w SumiRiko ankiety, ogromnie cieszy fakt różnorodności działań, jakie podejmują pracownicy na co dzień, aby realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju. Newsletter ma za zadanie szerzyć i popularyzować wśród pracowników wiedzę dot.SDGs, dzięki tej nietypowej kampanii informacyjnej coraz częściej w firmowych kuluarach słychać dyskusje dot. tematyki 17SDG’sów, sytuacji na świcie w kontekście celów. W SumiRiko realizowane są działania promujące zrównoważony rozwój, jednak nie każdy pracownik ma świadomość związku tych działań z ideą 17SDG’s. Newsletter ma również za zadanie zwrócić pracownikom uwagę na ten związek i zmotywować do dalszych działań.