Zobowiązanie dot. opakowań

Metryka praktyki

Firma: Mondelēz International,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zero waste
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów

Ograniczenie liczby opakowań to jeden z kluczowych celów Mondelez związanych z troską o środowisko. Koncern dąży do zbierania i poddawania recyklingowi opakowań w ilości odpowiadającej liczbie, którą sprzedaje.

Pracuje nad przekształceniami opakowań, ustalając wytyczne w zakresie obiegu zamkniętego, czy identyfikując materiały, których należy używać lub unikać, zapewnia odpowiednie gromadzenie odpadów, podejmuje kroki, aby recykling był łatwiejszy, a przez to możliwy na szerszą skalę. Stale szuka nowych rozwiązań i pracuje nad innowacjami w tym zakresie.

Równocześnie obserwuje i wspiera inicjatywy branżowe związane z poprawą wskaźników recyklingu i zmniejszeniem liczby odpadów. Mondelez nawiązał współpracę z organizacjami pozarządowymi i partnerami biznesowymi, aby sprostać wspólnym wyzwaniom związanym z ograniczeniem liczby odpadów, m.in. The Ocean Conservancy/Trash Free Seas Alliance, Ellen MacArthur Foundation (New Plastics Economy).

Obecnie, 94% wszystkich wykorzystywanych przez Mondelez opakowań zostaje poddawane recyklingowi, nadaje się do recyklingu lub jest do niego gotowa. Z kolei opakowań papierowych to 100%. Firma osiągnęła cel na 2020 rok, jakim jest podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ilości materiałów opakowaniowych o 65 000 ton od 2012 roku. Rok do roku zmniejszyła ilość opakowań o 4.100 ton. Rzeczywista redukcja w ciągu tych 8 lat wyniosła ponad 68 000 ton.

Obecnie, większość z wykorzystywanych przez Mondelez opakowań zostaje poddawana recyklingowi, nadaje się do recyklingu lub jest do niego gotowa.