Zobowiązania Gospodarki Obiegu Zamkniętego 2025 Lyreco

Metryka praktyki

Firma: Lyreco Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W latach 2020-25 firma Lyreco zobowiązuje się uczynić gospodarkę o obiegu zamkniętym priorytetową dźwignią przyspieszającą opracowywanie zintegrowanych, zrównoważonych rozwiązań biznesowych dla naszych klientów.

W 2020 Lyreco podjęło 5 zobowiązań, aby pomóc klientom w szybszym postępie w kierunku zmniejszenia ilości odpadów nienadających się do recyklingu w miejscu pracy, a ostatecznie zmniejszenia ich wpływu na środowisko

  • Być pierwszą firmą w branży z pełną gamą produktów gotowych do recyklingu
  • Zapewnić zbiórkę po wycofaniu z eksploatacji i ponownie wprowadzić zużyte materiały z powrotem do łańcucha produkcyjnego
  • Usunąć ze sprzedawanych produktów wszystkie opakowania nie będące częścią gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Zakazać stosowania plastiku jednorazowego lub nie będącego częścią obiegu zamkniętego we wszystkich naszych biurach
  • normy gospodarki o obiegu zamkniętym dla branży miejsc pracy z europejskim interesariuszami

Wskaźniki dotyczą wszystkich 5 zobowiązań Do 2025 Lyreco:

  1. zaproponuje alternatywę Recycle-ready dla każdego produktu, który klient chce kupić. Produkty „gotowe do recyklingu” to produkty wykonane z materiałów, które można ponownie wprowadzić do pełnego łańcucha kryteriów wartości z możliwością recyklingu lub zawartość poddana recyklingowi zostanie oceniona zgodnie z normami ISO 14021
  2. dostarczy rozwiązania zbiórki wszystkich nadających się do recyklingu produktów, zapewniając ich efektywny recykling i dostarczając informacje na temat ich przyszłego wykorzystania
  3. ograniczy użycie opakowań i wprowadzi dla każdego produktu zakaz stosowania opakowań plastikowych nienadających się do recyklingu
  4. wprowadzi zakaz stosowania plastiku jednorazowego użytku i nie będącego częścią obiegu zamkniętego we wszystkich naszych oddziałach, ponieważ wzorowe postępowanie jest warunkiem wstępnym zaangażowania naszych klientów
  5. Integracja gospodarki o obiegu zamkniętym w działalności jest silnym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie zrównoważonych celów Lyreco, a także silną odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na zintegrowane, zrównoważone produkty, rozwiązania i praktyki biznesowe.