Znajdźmy wspólny język

Metryka praktyki

Firma: BEST,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Ułatwienia dla klientów
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Znajdźmy wspólny język to inicjatywa mająca na celu tłumaczenie kłopotliwych pojęć z obszaru windykacji i przełożenie trudnych zagadnień prawnych na przystępny język, umożliwiając klientowi jednocześnie zrozumienie zapisów, na które powoływała się firma w komunikacji z nim. Celem dostosowania komunikacji do potrzeb klienta firma BEST przeprowadziła badania marketingowe w tym wywiady telefoniczne, które pozwoliły wyróżnić 8 typów klientów. W efekcie wyników z badań przygotowano nowe, bardziej zrozumiałe i trafne layouty pism, ulotki informacyjne oraz Welcome Packi, które tłumaczą trudne zagadnienia, przekazują najważniejsze informacje o firmie i pozwalają zrozumieć odbiorcy intencje nadawcy. Materiały krok po kroku w jasny sposób przybliżają klientowi jego aktualną sytuację i przedstawiają możliwe scenariusze działań do podjęcia. Informacje zawarte w materiałach zachęcają do kontaktu, ułatwiają nawiązanie komunikacji i współpracy.