Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2013

Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 było celem Kompanii Piwowarskiej. Firma osiągnęła to dzięki: zakupieniu nowych sprężarek i wymianie turbosprężarek na sprężarki śrubowe o obniżonej energochłonności oraz zastosowaniu modułów odzysku ciepła z układów chłodzenia, zainstalowaniu wymienników w ciągu spalin wylotowych w każdym z kotłów i wykorzystaniu ciepła wylotowego. Dodatkowo użyto modułu zbiorczego odzysku energii cieplnej w sprężarkach o mocy cieplnej 425 kWh. Maksymalna ilość odzyskanego ciepła stanowić może 75% wartości mocy sumarycznej sprężarek. Wdrożony projekt odzysku ciepła ze spalin poprawił wskaźnik zużycia energii o 1,4 MJ/hl, miał stosunkowo krótki okres zwrotu (3,5 roku) i przyczynił się do zmniejszenia kosztów zmiennych produkcji piwa.