Złote Karty

Metryka praktyki

Firma: Objectivity,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W Objectivity w ramach działania Złote Karty każdy z pracowników może wykorzystać 8 dni rocznie na rozwój swoich kompetencji, z czego 3 dni na działalność charytatywną i wolontariat. Są to pełnopłatne dni, w czasie których pracownik może podnosić swoje kompetencje poprzez czytanie literatury fachowej oraz udział w szkoleniach i konferencjach. Może także poświęcić czas na działania charytatywne i inne aktywności wolontaryjne. Praktyka jest realizowana w firmie od 2014 r., a w 2022 r. została poszerzona o działalność społeczną.