Żłobek przyzakładowy „Pod Zielonym Jamniczkiem”

Metryka praktyki

Firma: Solaris Bus & Coach,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji
- Cel 5 - Równość płci

Żłobek przyzakładowy „Pod Zielonym Jamniczkiem” w Bolechowie powstał z myślą o pracownikach firmy Solaris Bus & Coach i ich dzieciach. W żłobku są dwie grupy wiekowe: maluszki i starszaki. Każda z nich posiada salę, a plac zabaw umożliwia spędzanie czasu na świeżym powietrzu. W ogródku dzieci uprawiają rośliny i opiekują się przydomowymi zwierzętami. Kadrę tworzy zespół wykwalifikowanych, kreatywnych osób. Wykorzystywane metody pedagogiczne zapewniają podopiecznym profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą. Ponadto personel i rodziców wspiera psycholog dziecięcy.       Od początku funkcjonowania, do żłobka uczęszczało już 181 dzieci. Rokrocznie do żłobka uczęszcza około 30 dzieci pracowników. Kadra nastawiona jest na rozwijającą się w określonym tempie indywidualność każdego dziecka, tworząc zbliżone do warunków domowych otoczenie, w którym dzieci czują się bezpieczne. Dowodem na to są uśmiechy na ich twarzach. Żłobek „Pod Zielonym Jamniczkiem” zlokalizowany jest w Bolechowie, i powstał z myślą o pracownikach firmy Solaris i ich dzieciach. Dzięki możliwości korzystania ze żłobka, rodzice małych dzieci mają znacznie ułatwiony powrót do pracy zawodowej po dłuższej nieobecności związanej z urlopem rodzicielskim. To wyjątkowe miejscem zapewniające bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci. Dzięki położeniu w pobliżu głównej siedziby firmy, rodzice mogą odwiedzać swoje pociechy nawet w przerwie w pracy.