Zintegrowany System Zarządzania BHP, Jakością i Środowiskiem

Metryka praktyki

Firma: Lubelski Węgiel „Bogdanka”,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2014

Doskonaląc przyjęte w 2012 roku standardy zarządzania, spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania BHP, Jakością i Środowiskiem. Odzwierciedla on zdobywaną przez lata wiedzę i jest zgodny z szeregiem norm międzynarodowych, między innymi ISO 14001:2005. Spółka zobowiązała się do zachowania najwyższych standardów i norm jakości wszystkich produkowanych wyrobów, ograniczenia ujemnego wpływu na środowisko naturalne oraz zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionym w spółce i osobom pracującym na jej rzecz.