Zintegrowany Raport Roczny

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

Grupa LOTOS, raportująca nieprzerwanie od 2008 r., opublikowała swój Zintegrowany Raport Roczny jedynie w wersji elektronicznej. Publikacja ma postać interaktywnej, przyjaznej użytkownikowi platformy internetowej, której odbiorcy mają do dyspozycji wiele funkcjonalności ułatwiających dotarcie do interesujących ich danych, a także mogą m.in. porównywać wyniki, samodzielnie generować analizy oraz wykresy itd. Od momentu opublikowania w czerwcu 2015 r. raportu za 2014 r. odnotowano ponad 16,5 tys. wejść na stronę