Zintegrowane działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Zintegrowane działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu realizowane przez Kompanię Piwowarską skierowane są do rożnych grup odbiorców. Wśród inicjatyw dedykowanych pracownikom znalazły się: Pracownicza Polityka Odpowiedzialnego Spożywania Alkoholu (kontrola trzeźwości pracowników, finansowanie leczenia pracowników dotkniętych chorobą alkoholową); Polityka Komunikacji Marketingowej (określająca treść reklam, dobór kanałów komunikacyjnych, czy stosowanie oznaczeń odpowiedzialnościowych); Polityka Badań Rynkowych, Polityka Portfela Produktów i inne dotyczące obecności marek piwa w mediach społecznościowych. Pracownicy firmy i współpracujących agencji reklamowych przechodzą szereg szkoleń, podczas których zapoznają się z zasadami zawartymi w ww. politykach (w 2013 roku wzięło w nich udział prawie 2800 osób). Stworzono również skierowaną do konsumentów stronę internetową – www.abcalkoholu.pl – która zachęca do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych wyborów związanych ze spożyciem alkoholu.

https://www.facebook.com/?ref=home#!/ABCAlkoholu