Zielony Tydzień – Polpharma

Metryka praktyki

Firma: Polpharma,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2013

W ciągu Zielonego Tygodnia pracownicy Polpharma otrzymują praktyczne wskazówki, jak ekologicznie postępować w życiu codziennym. Poszczególne dni podzielone są ze względu na tematy z zakresu ekologii: Dzień odpadów, Dzień promujący zdrowy styl życia i jazdę na rowerze, Dzień związany z oszczędzaniem energii i wody, Dzień substancji niebezpiecznych oraz Dzień Otwarty (kiedy zaprasza się do firmy społeczność lokalną i rodziny pracowników). Z roku na rok do działań przyłącza się coraz więcej osób, co wpływa na podniesienie świadomości ekologicznej wśród pracowników, jak również przekłada się na korzyści środowiskowe i ekonomiczne.