Zielony Tydzień – event edukacyjny dla pracowników P&G w Warszawie

Metryka praktyki

Firma: Procter & Gamble DS Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Szkolenia i rozwój
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Procter & Gamble DS Polska wprowadził nowy program zaangażowania pracowników, obejmujący serię regularnych szkoleń i warsztatów dotyczących różnych aspektów działania firmy i wszystkich elementów łańcucha dostaw. Regularnie aktualizowana jest również platforma wiedzy, dostępna dla pracowników. Jednym z podjętych działań był Zielony Tydzień – event edukacyjny dla pracowników P&G w Warszawie, w którym wzięło udział ponad 240 pracowników.