Zielony Provident

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2013

Działania proekologiczne podejmowane przez firmę Provident mają na celu: budowanie świadomości ekologicznej wśród pracowników i przedstawicieli oraz wdrażanie zielonych pomysłów, dzięki którym ograniczone zostaje zużycie energii, papieru i wody (drukowanie dwustronne, gaszenie światła, wyłączanie sprzętu biurowego po zakończeniu pracy). Zielony Provident to wiele inicjatyw segregacja śmieci w wybranych oddziałach firmy czy szkolenia ekologiczne dla pracowników.