Zielony październik – Bank Gospodarstwa Krajowego

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2011

W październiku 2011 r. w BGK przeprowadzona została akcja ekologiczna pod hasłem „Zielony październik”. Celem podjętych działań była poprawa świadomości ekologicznej pracowników BGK oraz zaangażowanie pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W ramach akcji pracownicy zaproszeni zostali do stworzenia Zielonych zespołów wolontariuszy i podjęcia działań  proekologicznych we własnym miejscu pracy. To od konkretnych pracowników zależało jakie działania na rzecz ochrony środowiska podejmą, jakie projekty zrealizują.  Do akcji włączyło się 8 ekologicznych zespołów, które zaplanowały i przeprowadziły autorskie projekty ekologiczne w swoim miejscu pracy.  Pracownicy prowadzili w swoich jednostkach np. segregację odpadów, czy kampanie edukacji ekologicznej wśród współpracowników, czy ich rodzin. Równolegle do działań podejmowanych przez Zielone zespoły, w intranecie publikowane były artykuły związane z ochrona środowiska i metodami odzyskiwania odpadów.

Osoby, które włączyły się w działania, przez cały miesiąc segregowały odpady, prowadziły działania z zakresu edukacji ekologicznej wśród swoich kolegów i koleżanek z pracy, a także organizowały konkursy ekologiczne dla dzieci pracowników.