Zielony Allianz – Grupa Allianz Polska

Metryka praktyki

Firma: Grupa Allianz Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Grupa Allianz wprowadziła w 2006 roku system zarządzania środowiskowego, oparty na standardzie ISO 14001. Uwzględnia on zużycie energii, papieru i wody, podróże służbowe oraz  odpady i pozwala ustalić długofalowe cele redukcyjne. W jego zakres wchodzi też identyfikacja i rozwój istniejących już w firmie „zielonych” inicjatyw. Wprowadzonemu w 2009 projektowi „Zielony Allianz”, przyświecają dwa cele: redukcja śladu ekologicznego spółki w Polsce oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród pracowników. Pierwszym etapem było utworzenie tzw. Zielonego  Zespołu, składającego się z osób zainteresowanych tematem, który przystąpił do aktywnych działań  komunikacyjnych.Okazało się, iż zainteresowanie pracowników informacjami zamieszczanymi w portalu Zielony Allianz jest duże – miesięcznie odnotowywano ok. 730. unikalnych użytkowników. Przeprowadzono również kilka sond online dotyczących zaangażowania ekologicznego pracowników, których wyniki pozwalają uznać, że program jest postrzegany jako ważny i potrzebny. Po pierwszych etapach  projektu 72% pracowników firmy zgłosiło chęć zaangażowania się w działania proekologiczne.

Widoczne są już pierwsze efekty ekologicznych działań redukcyjnych – zużycie energii, mierzone od lipca 2009 roku, udało się obniżyć o 6%.

Na początku 2008 roku, w ramach proekologicznych działań, Allianz przyłączył się do akcji „Lansuj  beż, beż nie jeż”, zainicjowanej przez swojego dostawcę papieru − firmę Papier Hurt. W jej ramach z każdej sprzedanej ryzy ekopapieru (beżowy kolor) 10 groszy jest przeznaczane na sadzenie nowych drzewek. W ciągu roku zgromadzono fundusze na zakup ponad 3100 sadzonek drzew i krzewów, przy czym 531 – dzięki Grupie Allianz.