Zielone działania Danone – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2010

W 2010 roku wszyscy pracownicy firmy otrzymali cel roczny z obszaru ochrony środowiska – redukcję emisji CO2. Realizacja celu miała wpływ na wysokość premii pracownika. Dla wsparcia projektu został powołany międzydziałowy zespół „Nature Committee”. Jego zadaniem było wypracowanie konkretnych działań w obszarach: opakowań, produkcji oraz transportu – które wpłyną na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Aby efekty były jak najlepsze, do współpracy zaproszono dostawców opakowań i surowców. Interesariuszy poproszono o przedstawienie danych na temat ilości zużytej energii w trakcie produkcji. Rozpoczęto także podpisywanie umów – „Carbon Packtów”, w których dostawca zobowiązywał się do podejmowania działań zmniejszających emisję CO2.

W wyniku dotychczasowych działań w dwóch fabrykach Danone’a systematycznie zmniejszają się straty produkcyjne, zużycie energii cieplnej i elektrycznej. Kolejnym działaniem było udoskonalenie modelu dystrybucji produktów, co wpłynęło na ograniczenie ilości zużytego paliwa oraz przejechanych kilometrów; zoptymalizowano wagę opakowań, co przyczyniło się do zmniejszenia zapotrzebowania na surowce. Wpływ na środowisko stał się ważnym elementem podejmowania decyzji inwestycyjnych w obszarze produkcji.

Efektywność działań jest mierzona raz na kwartał poprzez obliczenie redukcji emisji CO2. Wyniki są podawane wszystkim pracownikom przez zarząd firmy. Największą korzyścią jest zredukowanie negatywnego wpływu firmy na środowisko poprzez: zmniejszenie emisji CO2 w 2010 roku o 7,9% w porównaniu z rokiem 2009; zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 5% w porównaniu z rokiem 2009; uzyskanie certyfikatu „Zielone biuro” dla siedziby w Bieruniu.

Dzięki podjętym działaniom interesariusze mogą mieć pewność, że współpracują z firmą, która dba o środowisko naturalne.