Zielone biuro – Ricoh

Metryka praktyki

Firma: Ricoh Polska,
Branża: Elektronika i AGD, IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Projekt Zielone biuro wpisuje się w globalną strategię prośrodowiskową Ricoh. Firma współpracuje przy tym projekcie z fundacją Partnerstwo dla środowiska.

W myśl umowy fundacja wyszukuje firmy i organizacje, które chcą się angażować w działanie Klubu Zielone biuro, a Ricoh Polska podjęła się finansowego, rzeczowego i merytorycznego wsparcia programu. Przystępujące do Klubu firmy otrzymują opiekę koordynatora, którego zadaniem jest bieżąca pomoc w wykorzystaniu możliwości programu.

W lutym 2004 odbyło się oficjalne uruchomienie projektu Zielone biuro. Wśród warszawskich członków założycieli programu znajdują się: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, NBS Public Relations, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Kampinoski Park Narodowy i Szkoła Przymierza Rodzin. W projekt wpisane są również  działania edukacyjne: zorganizowano seminarium na temat Zielonego biura dla warszawskich instytucji i kolejne poświęcone prawu ochrony środowiska w zakresie dotyczącym biura i przyjaznych dla środowiska rozwiązań biurowych.

W 2004 zaangażowano 11 firm i innych instytucji w działanie Klubu Zielone biuro w Warszawie oraz blisko 30 biur z terenu Polski (w tym 7 dealerów Ricoh). Pomyślnie proces certyfikacji przeszła firma BP, kilka innych firm jest w trakcie przeprowadzania audytów certyfikacyjnych.