Zielone Biuro – INVESTIN Sp. z o.o.

Metryka praktyki

Firma: INVESTIN Sp. z o.o.,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma INVESTIN otrzymała Certifikat Zielonego Biura, przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Wymogi certyfikatu stanowiły dla firmy wskazówkę odnośnie do wdrażania działań z zakresu ekobiura. Do najistotniejszych z nich firma zalicza: konsekwentnie prowadzoną edukację ekologiczną pracowników i pozostałych interesariuszy; postępowanie zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dyrektywami i normami w zakresie ochrony środowiska; segregację odpadów; ochronę zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia energii, wody i papieru; propagowanie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych; włączenie w działania proekologiczne wszystkich pracowników; prewencyjne zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska oraz ciągła poprawa w tym zakresie. Do najważniejszych korzyści z realizacji powyższych działań firma zalicza: pozytywny odbiór tych działań ze strony partnerów biznesowych i klientów, a także oszczędność kosztów poprzez mniejsze zużycie papieru, tonerów, mediów.