Zielone Biuro

Metryka praktyki

Firma: WP LAW Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekobiuro
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W trosce o środowisko w związku z pogłębiającym się kryzysem klimatycznym Kancelaria WP Law Woźniccy&Partners we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zero Waste Kancelaria wprowadziła szereg rozwiązań mających na celu minimalizację nagatywnych skutków działalności człowieka na środowisko.

W Kancelarii przeprowadzony został audyt, na podstawie którego wdrożone zostały nowe rozwiązania w tym m.in. zmiana czcionki oraz papieru. Kancelaria otrzymała certyfikację Vademecum Zero Waste.

Działania podejmowane przez Kancelarię pozytywnie wpływają na środowisko oraz służą szerzeniu wiedzy i promowaniu pozytywnych postaw proekologicznych.