Zielona ścieżka – ProLogis

Metryka praktyki

Firma: ProLogis,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Międzynarodowy program realizowany przez ProLogis, „Sustainability Champion”, ma na celu zaangażowanie pracowników w projektowanie i wprowadzanie rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć oddziaływanie firmy na środowisko. W każdym biurze wyznaczono lidera zrównoważonego rozwoju.  Liderzy określili 4 kluczowe obszary (energia, odpady, zaopatrzenie i woda), którym następnie  przypisano zespoły pracowników, odpowiedzialne za stworzenie praktycznych rekomendacji  usprawnień. W Polsce rekomendacje te zostały ujęte w programie „Zielona ścieżka”. W 2009 roku projekt koncentrował się wokół energii i zarządzania odpadami. Pracownicy firmy byli zachęcani do  angażowania się we wprowadzanie proekologicznych usprawnień w biurze oraz do zmiany  nawyków w zakresie oszczędnego gospodarowania zasobami.Nowe rozwiązania proekologiczne, jakie w 2008 i 2009 roku firma Prologis wprowadziła w swoich biurach w USA, Azji, Meksyku i Europie (w tym w Polsce), były wynikiem analizy dotychczasowych  działań w sferze zrównoważonego rozwoju. Programowi środowiskowych usprawnień w biurach firmy towarzyszyła stała komunikacja wewnętrzna skierowana do pracowników.

Dzięki programowi wprowadzono bardziej przyjazną środowisku infrastrukturę biurową, a także  uzyskano oszczędności z tytułu lepszego wykorzystania energii. Dodatkowym efektem był wzrost  zaangażowania i aktywności pracowników. Firma ogłosi wyniki wdrożenia programu, jak i mierzony przez nią ekologiczny ślad emisji dwutlenku węgla, w trzecim już, globalnym raporcie spółki − GRI Report 2009.