Zielona firma – DELL

Metryka praktyki

Firma: DELL,
Branża: IT,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
W ramach działań mających ograniczać wpływ firmy na środowisko, Dell, oprócz projektowania energooszczędnych komputerów, realizuje program sadzenia drzew w ilości odpowiadającej liczbie sprzedanych notebooków w Polsce.W 2008 roku posadzono 166 tys. sadzonek drzew – tyle, ile firma sprzedaje komputerów w Polsce według szacunków organizacji badających rynek IT. Pracownicy firmy pomagali w przygotowaniu projektu oraz wzięli udział w szkoleniu nt. zasad sadzenia oraz roli drzew w zrównoważonym rozwoju i ochronie klimatu, po którym sadzili drzewa. W związku z lokalizacją fabryki w Łodzi i jej wpływem na środowisko naturalne oraz jakość życia, drzewa zostały posadzone w regionie łódzkim. Inicjatywę zrealizowano we współpracy z Fundacją Aeris Futuro, PGL Lasami Państwowymi i Leśnictwem Miejskim Łódź, Urzędem Miasta Łódź oraz szkołami -ZSS nr 4 i Gimnazjum nr 29 w Łodzi.

Oprócz zwiększenia świadomości ekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnych, program przyczynił się do: zwiększenia różnorodności biologicznej i ochrony lasów w regionie łódzkim; zalesienia terenów pohuraganowych w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego; neutralizacji około 10 tys. ton dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery w wyniku działalności Dell. Projekt został wpisany do inicjatywy Ministerstwa Środowiska „Partnerstwo dla Klimatu”.