Zielona energia w placówkach Credit Agricole

Metryka praktyki

Firma: Credit Agricole Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Odnawialne źródła energii
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

W czerwcu 2020 roku bank Credit Agricole zakupił ekologiczną, certyfikowaną energię zieloną wytwarzaną z odnawialnych źródeł energii w elektrowniach wodnych i wiatrowych i dostarcza ją do placówek bankowych zlokalizowanych w całej Polsce.

Korzystanie z zielonej energii przyczyniło się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery, związanej z codzienną działalnością banku. Miało znaczący wpływ na redukcję śladu węglowego banku w zakresie Scope 1. Zmiana wprowadzona w 2020 roku pozwoliła uniknąć emisji związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej w placówkach bankowych o 57 proc. Praktyka będzie też realizowana w 2022 roku.

Decydując się na zakup zielonej energii, bank Credit Agricole wypełnił zobowiązania wynikające z prowadzonej polityki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Poza budowaniem wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie i zaangażowanej w troskę o ochronę środowiska i ekologię bank wspiera również rozwój energetyki odnawialnej i tym samym propaguje ekologiczne technologie produkcji energii elektrycznej.