Zielona energia – ING Bank Śląski

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

Po stworzeniu Programu Środowiskowego (Enviranmental Programme) dla całej Grupy ING, działania środowiskowe zyskały szerszy wymiar. Wpływ poszczególnych czynników, w tym zużycie energii, zostało zdefiniowane, jako istotny element oddziaływania organizacji na emisję CO2. Dzięki wspólnym działaniom i zaangażowaniu pracowników w kwestie ekologiczne, powstał długofalowy program, który promuje i wdraża konkretne ekorozwiązania mające bezpośrednie przełożenie na jakość środowiska naturalnego.

W ramach tej praktyki, mając na uwadze globalny wpływ Grupy ING na środowisko naturalne, podjęto decyzję o zakupie certyfikatów pochodzenia zielonej energii.

W ramach Grupy ING został powołany zespół projektowy i wyznaczono konkretne cele, związane ze wskazaniem określonych poziomów redukcji niekorzystnych czynników środowiskowych (m.in. zużycie energii, wody, odpadów) Na podstawie cyklicznie zbieranych danych, zostaną dokonane niezbędne analizy i porównania, które będą miernikiem wszystkich działań w tym zakresie.

Podjęte w firmie działanie przyczyniło się do pozyskania 100% poziomu zielonej energii w przypadku energii elektrycznej oraz zmniejszenia emisji CO2.