Zielona Edukacja Najemców – Skanska Property Poland

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2012

Skanska Property Poland chce zadbać o to, by walory zielonych budynków, które firma buduje, były wykorzystywane efektywnie. Dlatego ważne jest uświadomienie użytkownikom,  w jaki sposób mogą korzystać z rozwiązań zastosowanych w zielonych biurowcach. Program Zielonej Edukacji Najemców ma zwrócić uwagę użytkowników  budynków Skanska na możliwość efektywnego wykorzystania zielonych rozwiązańw nich zastosowanych oraz na zachowania proekologiczne, które stosowane w biurze i w domu mogą ograniczyć negatywny wpływ na otoczenie. Firma organizuje więc szereg inicjatyw dla pracowników firm-najemców wprowadzających się do budynków Skanska. Użytkownicy budynków w różnych formach otrzymują informacje dotyczące możliwych zachowań proekologicznych: od informacji wizualnej w budynku (zachęcającej np. do używania schodów zamiast wind), poprzez prezentacje na temat zielonych rozwiązań zastosowanych w danym budynku, po grę internetową.