Zielona Akademia – British American Tobacco Polska

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
„Zielona Akademia” jest kolejnym – obok „Okna z widokiem na karierę” – stałym podprojektem wyodrębnionym przez firmę z programu Akademia Augustowska. W przypadku Augustowa, miasta  turystycznego o statusie uzdrowiska, położonego na obszarze tzw. Zielonych Płuc Polski, kwestie  związane ze środowiskiem naturalnym i zrównoważonym rozwojem mają szczególne znaczenie.W ramach projektu cyklicznie organizowane są akcje sprzątania Kanału Augustowskiego –  unikalnego na skalę światową zabytku − w które angażują się zarówno pracownicy firmy na zasadzie wolontariatu, jak i przedstawiciele lokalnej społeczności, reprezentujący instytucje samorządowe, organizacje i firmy, a nawet służby mundurowe. We współpracę włączają się także instytucje takie jak Nadleśnictwo Augustów czy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ponadto  firma zainicjowała akcję sadzenia zanikających odmian drzew owocowych, prowadzi również edukacyjne spotkania z udziałem uczniów augustowskich szkół.

Dążenie firmy British American Tobacco Polska do niwelowania negatywnego oddziaływania na  środowisko naturalne, wynikającego z produkcyjnego charakteru jej działalności, widoczne jest również w działaniach wewnętrznych firmy (wprowadzony standard ISO 14001, inwestycje w zakresie ochrony powietrza i wód oraz gospodarki odpadami).