Zgrani z naturą – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008
Edukacyjny program ekologiczny dla pracowników Kompanii Piwowarskiej Zgrani z naturą dotyczy stosowania zasad i polityki środowiskowej firmy w prywatnym życiu pracowników. Celem programu, wspieranego przez specjalistów z dziedziny recyklingu i ochrony środowiska, jest budowanie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród pracowników i ich rodzin.Strategia komunikacyjna programu obejmuje proste językowo przekazy, w których wykorzystuje się elementy humoru i zaskoczenia. Osią programu jest edukacyjny portal ekologiczny www.zgrani.pl, umieszczony na zewnętrznym serwerze – tak aby każdy, nawet w domu, mógł czerpać z niego informacje i uczyć się poprzez zabawę czy ekologiczne konkursy. Efektywność mierzona jest poprzez liczbę osób zarejestrowanych na portalu oraz wyniki badania ankietowego wśród pracowników (znajomość projektu, stosowanie zasad związanych z oszczędzaniem energii, zużyciem wody oraz recyklingiem odpadów i ich sortowaniem).

W ciągu ostatnich 3 lat Kompania Piwowarska zaoszczędziła 10% wody, 29% energii cieplnej oraz ograniczyła emisję CO2 aż o 47%. Efektem przeprowadzonych w ostatnich latach inwestycji mających związek z ekologią jest między innymi obniżenie kosztów produkcji.