Zgłoś zagrożenie

Metryka praktyki

Firma: ANWIL,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program Zgłoś zagrożenie powstał w celu zapewnienia w firmie standardów bezpieczeństwa poprzez stosowanie działań prewencyjnych, zapobiegających wypadkom. Pracownicy ANWIL mają do czynienia z substancjami, którymi można się posługiwać, tylko ściśle przestrzegając zasad postępowania. Dzięki programowi „Zgłoś zagrożenie” sami identyfikują niebezpieczeństwa, proponując sposób ich eliminacji. Zgłaszanie zagrożeń odbywa się poprzez formularz dostępny w intranecie. Jego forma pozwala dokonać zgłoszenia i szybko wdrożyć zaproponowane usprawnienie. Została opracowana szybka ścieżka realizacji zgłoszeń.

W 2020 roku zgłoszono 331 zagrożeń, a wyeliminowano 294 zagrożenia, co daje 88, 82 % realizacji.

W latach 2017- 2020 zgłoszono 1567 zagrożeń oraz zrealizowano 1516, co daje 96,7 % wyeliminowanych zagrożeń. Pozostałe zagrożenia są w trakcie realizacji.