Zgłoś zagrożenie

Metryka praktyki

Firma: ANWIL,
Branża: Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Program Zgłoś zagrożenie powstał w celu zapewnienia w firmie najwyższych standardów bezpieczeństwa poprzez stosowanie działań zapobiegających wypadkom. Pracownicy spółki ANWIL mają do czynienia z substancjami, które stosuje się w określonych warunkach z przestrzeganiem rygorystycznych zasad postępowania. Dzięki programowi „Zgłoś zagrożenie” sami identyfikują potencjalne niebezpieczeństwa, proponując sposób ich eliminacji. Zgłaszanie zagrożeń odbywa się poprzez formularz dostępny w intranecie dla każdego pracownika. Jego intuicyjna forma pozwala w precyzyjny sposób dokonać zgłoszenia, co przekłada się na szybkość wdrożenia zaproponowanego rozwiązania. W 2022 r. zgłoszono 317, a wyeliminowano 291 zagrożeń, co daje 91,80% realizacji. W latach 2017–2022 pracownicy zgłosili 2172 zagrożenia, z których firma wyeliminowała 2112, co daje 97,2%.