Zespół najbezpieczniejszych kierowców według International Road Union – PEKAES

Metryka praktyki

Firma: PEKAES,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Praktyka firmy Pekaes łączy w sobie aspekt bezpieczeństwa w miejscu pracy z bezpieczeństwem na drodze. Spółka nie tylko przestrzega przepisów dotyczących m.in. czasu pracy kierowców czy ich regularnych badań, ale też rygorystycznie podchodzi do kwestii stanu technicznego pojazdów. Flota Pekaes posiada dwa certyfikaty – „green lory” i „green & safe lory”, co oznacza, że jej wyposażenie i stan techniczny są zgodne z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa eksploatacji (np. obowiązkowym posiadaniem ABS czy wymogiem co do specjalnego układu kierowniczego). Firma wprowadza również rozwiązania dotyczące promocji działań związanych z rolą krwi w ratowaniu ludzkiego życia, w tym ratowaniu życia na drodze. W efekcie wewnętrznej akcji – „Poznaj swoją grupę krwi”, znajomość grupy krwi wśród kierowców wzrosła do 98 procent. Doświadczenia z przebiegu akcji ratunkowych w Europie pokazały, że podczas wypadków służbom ratowniczym sprawia problem szybkie znalezienie kontaktu do firmy. Dlatego też przygotowana została specjalna, wielojęzyczna karta „Emergency Call” z informacjami o numerach kontaktowych Pekaes czynnych całą dobę, którą każdy kierowca firmy ma w dokumentach lub w widocznym miejscu w pojeździe. Pracownicy, w tym zwłaszcza kierowcy przechodzą również szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. W 2010 r. szkolenie takie przeszło około 50 kierowców.