Zespół GreenIQ – Diageo Polska

Metryka praktyki

Firma: Diageo Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2012

W firmie Diageo Polska istnieje Zespół GreenIQ skupiający pracowników, którym bliskie są tematy ekologiczne. Działa on na trzech polach: ekobiuro, ekoeventy, ekokomunikacja. W ramach ekobiura – pracownicy zachęcani są do oszczędzania prądu i papieru oraz recyklingu. W całym biurze rozmieszczone zostały etykiety przypominające o wyłączaniu prądu. Za namową firmy, administrator budynku wstawił dodatkowe pojemniki umożliwiające recykling szkła, plastiku i papieru oraz odpadów organicznych w biurze. Jeśli chodzi o ekoeventy – firma, we współpracy z Fundacją Aeris Futuro, zorganizowała Community Day, w trakcie którego ok. 110 pracowników w ramach wolontariatu posadziło 2 tys. dębów w Lasach Chojnowskich pod Warszawą. Ekokomunikacja przejawia się tym, że za pomocą firmowego newslettera prezentowane są tematy ekologiczne.