Zespół ds. Szczęścia epruf

Metryka praktyki

Firma: epruf,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Kultura organizacyjna
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Zespół ds. Szczęścia epruf prowadzi działania, które budują zaangażowanie pracowników we wzmacnianie kultury organizacyjnej. Członkami Zespołu ds. Szczęścia są pracownicy, dzięki temu mają oni realny wpływ na kreowanie działań odpowiadających na ich potrzeby. Zespół organizuje przedsięwzięcia dopasowane do oczekiwań, wspierające komunikację, budujące relacje. Inicjatywy podejmowane przez Zespół cieszą się zainteresowaniem, a poziom frekwencji w akcjach jest bliski 100%. Pracownicy epruf w opiniach wskazują, że tego rodzaju działania pozwalają im nawiązać bliższy kontakt ze współpracownikami, co przekłada się na jakość pracy. Zauważają, że akcje Zespołu pozwalają wytworzyć w miejscu pracy atmosferę wzajemnego zrozumienia, wsparcia i zaufania, budują również otwartość na różnorodność wśród pracowników i pozwalają wykazać się inicjatywą. W efekcie wpływają na budowanie zgranych zespołów skutecznie realizujących założone cele.