Zero Odpadów Produkcyjnych Wysyłanych na Wysypiska – Procter & Gamble Polska

Metryka praktyki

Firma: Procter and Gamble,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2013

Firma Procter & Gamble Polska, realizując praktykę Zero Odpadów Produkcyjnych Wysyłanych na Wysypiska, szuka innowacyjnych metod, dzięki którym odpady mogą przynosić korzyści. P&G w Polsce skutecznie wypełnia założenia strategii – status Zero Odpadów osiągnęły wszystkie zakłady firmy. Cel ten udało się zrealizować m.in. dzięki temu, że: tworzywa sztuczne używane są do produkcji przedmiotów codziennego użytku, odpady metalowe kieruje się do huty do ponownego użycia w przemyśle metalurgicznym, palety służące do składowania produktów przetwarzane są na drewniane panele podłogowe. Dzięki kontroli jakości, redukcji opakowań, koncentracji produktów oraz przetwarzaniu i odzyskiwaniu materiałów, wszystkie surowce trafiające do fabryk P&G w Polsce opuszczają je w formie produktu gotowego, zostają poddane procesowi recyklingu, powtórnie użyte lub zamienione w energię. Zasoby naturalne są chronione w maksymalnym stopniu, co przynosi korzyści nie tylko firmie (w ciągu ostatnich 5 lat ponad 1 mld dolarów oszczędności w skali globalnej), ale przede wszystkim środowisku.